Soukromé podnikání je ten zřejmě nejdokonalejší způsob obživy nás lidí. Což ale pochopitelně platí jedině tehdy, když to dost vynáší. Když pracujeme a máme díky tomu natolik vysoké příjmy, aby nám to stačilo i na hrazení výdajů http://www.adar.cz/online-poradna/4816-dodatecne-priznani-a-zmena-pausalnich-vydaju souvisejících s takovým podnikáním, i na vlastní obživu. Jenomže tak to není vždycky. A když to nevynáší, je podnikání naopak spíše přítěží, než výhodou. A kdekdo by s nevýnosným podnikáním nejraději přestal.

Ale skutečný podnikatel se jen tak nevzdává. A když se mu nedaří tak, jak by se mu dařit mělo, hledá řešení. Tedy další zdroje příjmů, které by mu pomohly momentální neradostnou situaci zvládnout.

platební karta

Ovšem co je v podnikání jisté? Nic. A tak se to někdy neobejde aspoň bez půjčky. Jež ale bývá pro soukromé podnikatele nejednou rovněž nejistou. Možná i vy už v tomto ohledu víte své – když chce soukromník dostat půjčku, musí obvykle doložit, že ji bude bez problémů splácet, to znamená, že se tu musí doložit daňové přiznání, výše příjmů a další záležitosti a že není žádoucí mít nějaké nepříjemné záznamy v registrech dlužníků. A to zbavuje mnohé podnikatele naděje, že by se jim podařilo půjčku získat.

Ale nepropadejme hned beznaději. Vypadá to sice ztracené, ale situace zase až tak beznadějná být nemusí. Když má totiž podnikatel nějaký nemovitý majetek, a ten obvykle mívá, může ho nabídnout jako garanci splácení. A pak pro něj není podnikatelská hypotéka ničím nedosažitelným.

finanční záležitosti

Když se totiž někdo zaručí za takovou nebankovní hypotéku právě nemovitostí, má všechny předpoklady pro to, aby uspěl a získal peníze, jichž se mu zrovna nedostává. U takové hypotéky totiž záleží právě na takové zástavě, a nikoliv na příjmech žadatele nebo jeho registrech dlužníků. Nemovitost je jistota splácení, díky které už se žadatelé neposuzují nijak přísně. A mohou tu tak získat klidně i hodně velkou podnikatelskou půjčku.