Pokud chodíte na procházky do přírody, děláte pro sebe velmi prospěšnou věc. Pohyb je důležitý a na čerstvém vzduchu o to více. Pokud už jste se dostali do vyššího věku, jste už třeba v důchodu, máte na procházky více času a měli byste je absolvovat pokud možno denně. Ale nemusíte se jen procházet. Často v blízkosti svého okolí najdete nejen dětské hřiště, ale i venkovní posilovnu pro dospělé nebo i pro seniory. Tyto hřiště se budou pochopitelně od sebe lišit použitými prvky, ale jsou ideálním místem, kde se mohou scházet lidé napříč generacemi.

venkovní posilovna

Pokud ve vašem okolí je prostranství, kde by se dala venkovní posilovna postavit, můžete zkusit oslovit vedení vašeho města, aby nejen pro vás, ale pro všechny občany vašeho města venkovní posilovnu zřídilo. Posilovna do přírody Detskahriste.cz se může stát místem, kde se budete scházet s lidmi podobného věku, což je velice důležité pro trávení spokojeného života ve vyšším věku. Že nikde poblíž žádné takové hřiště nemáte? Tak můžete zkusit zaslat na nejbližší Městský úřad podnět na zřízení takového posilovacího hřiště, třeba do sousedství nějakého stávajícího dětského hřiště.

venkovní posilovna

Pobyt na čerstvém vzduchu je přínosný pro všechny věkové kategorie a pokud je možnost si v přírodě i zacvičit, tak proč ne? Pro starší ročníky je pohyb na správných posilovacích strojích prospěšný, protože je přizpůsoben jejich věku a není to posilování ve smyslu posiloven pro kulturisty, ale na strojích je možno udržovat smysl pro rovnováhu, nenásilným pohybem procvičovat klouby a tím pádem se babičky a dědečkové mohou udržovat v kondici. Zároveň si mohou popovídat a probrat otázky, které je trápí. Popovídat si o dění ve světě nebo i v jejich blízkém okolí, což bude mít vliv nejen na jejich fyzickou, ale hlavně na psychickou pohodu.

Nestyďte se a běžte se protáhnout na posilovacích strojích v jakémkoliv věku.