Jste vÄ›rní VaÅ¡im zásadám? To je Vám ke cti. RozhodnÄ› vÅ¡ak nemusíte být loajální vůÄi dodavateli zemního plynu, který v porovnání s ostatními obchodními spoleÄnostmi, podnikajícími v této oblasti, poskytuje mnohem ménÄ› výhodné podmínky. Zajímejte se o možnost srovnání ceny plynu a rozhodnÄ› na VaÅ¡em zájmu neprodÄ›láte. Naopak prostÅ™ednictvím informací, které zjistíte formou online kalkulátoru, můžete pÅ™echodem k solidnÄ›jšímu distributorovi vydÄ›lat stovky i tisíce korun roÄnÄ›.

Srovnejte si své priority s reálnými parametry na Vašich fakturách

Tak jako vodicí pes pÅ™evede bezpeÄnÄ› svého nevidomého majitele pÅ™es ruÅ¡nou kÅ™ižovatku, pomůže Vám srovnání ceny plynu optimálnÄ› otevřít oÄi. ZjistÄ›te si na online kalkulátoru, zda jsou ceny, které za odbÄ›r zemního plynu platíte, výhodné. A to v porovnání s ostatními dodavatelskými spoleÄnostmi v lokalitÄ› Vaší působnosti. Nejste-li s aktuálními podmínkami spokojeni, neodmítejte příležitost na zmÄ›nu, která se Vám naskytla jako hodnotný příspÄ›vek financí do VaÅ¡eho rodinného rozpoÄtu.