O tom, že bez vody není života, asi není potřeba diskutovat. I my lidé musíme pít, pokud chceme přežít. Koneckonců, bez jídla vydržíme klidně i týden, bez vody pouze dva, maximálně tři dny. Z toho je jasně vidět, jak je důležitá.

 

voda je základem života

 

OvÅ¡em nemůžeme pít každou vodu. O tom vÄ›dí své například námoÅ™níci ztracení na moÅ™i, kteří trpÄ›li žízní i pÅ™esto, že byli obklopeni vodou. Ta vÅ¡ak byla k pití naprosto nevhodná. Zdálo by se tedy, že Äím je ÄistÄ›jší, tím je pro nás lepší. OvÅ¡em to není tak docela pravda.

 

Zdaleka nejÄistÄ›jší je destilovaná voda, která je v podstatÄ› Äistá H2O. Zdálo by se tedy, že ta pro nás bude nejlepší. OvÅ¡em pokud se vám podaří se jí napít, zjistíte, že je naprosto nechutná a nedá se pít. To se může zdát zvláštní, neboÅ¥ je to pÅ™eci jen ta nejÄistší voda, jaká může být. ProÄ ji tedy naÅ¡e tÄ›lo odmítá?

 

vÄ›tÅ¡inÄ› lidí staÄí voda z kohoutku

 

JednoduÅ¡e proto, že náš trávící systém není uzpůsoben na to, aby trávil skuteÄnÄ› Äistou vodu. PotÅ™ebuje v ní urÄitý podíl minerálů a dalších slouÄenin. Ty pak tÄ›lo využije a dostává tak nejen vodu, ale i živiny. Elektrolyty v ní obsažené navíc pomáhají celému procesu a povzbuzují i náš metabolismus.

 

To je také důvod, proÄ se destilovaná voda na pití absolutnÄ› nehodí. To vÅ¡ak neznamená, že nemá své využití. Vzhledem k nákladnosti její výroby se nepoužívá k ÄiÅ¡tÄ›ní, kde není absolutní Äistota vody požadována. Své místo má pÅ™edevším v chemickém průmyslu, kde je pÅ™i výrobÄ› chemických složenin nutná právÄ› Äistá H20 bez jakýchkoliv přímÄ›sí.

 

To je důvod, proÄ bychom ji sice nemÄ›li zatracovat, avÅ¡ak pro naprostou vÄ›tÅ¡inu z nás nemá žádné praktické využití. Je tedy zbyteÄné si ji kupovat, když nám staÄí k naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› úkonů, vÄetnÄ› pití, ta, která nám teÄe z kohoutku. Ta nám poskytne dostateÄnÄ› dobrou službu ke vÅ¡emu, k Äemu potÅ™ebujeme. Není tedy nutné utrácet peníze za destiÄku, když ji nakonec nevyužijeme.