Jsem ÄlovÄ›k, který má opravdu hodnÄ› rád vÅ¡echny sportovní aktivity. Hraji tenis a také golf. A hrajete golf a nebo zkouÅ¡eli jste také hrát petanque? Petanque jsem hrála opravdu hodnÄ› dlouho a musím uznat, že je to velice zajímavý sport. Sice se u toho sportu nepÅ™edÅ™ete, asi neshodíte nÄ›kolik kil, jako tÅ™eba pÅ™i bÄ›hu a nebo spinningu. Ale řeknu vám, že právÄ› tato hra je o to více zajímavá. Efektní hra petangue se hodí pro vÅ¡echny. Petanque hrajeme vÄ›tÅ¡inou ve spoleÄnosti přátel, tÅ™eba když je teplé poÄasí. Na zahradÄ› máme udÄ›laný takový plácek a další vÄ›ci, které jsou pro petang nutné, které jsou pro to potÅ™ebné. Já sama jsem si také Å™ekla, že aby by prima, kdyby můj partner také zaÄal hrát petang. On sice s námi také chodí na rodinné seÅ¡losti a nebo na přátelské seÅ¡losti. Ale radÄ›ji s muži hraje dále karty a nebo obÄas také odjede s kamarády na tenis.

Sportu je opravdu nespoÄet.

NÄ›kdy mÄ› to vadí a mrzí mÄ› to, jenomže pÅ™ece nebudu svého partnera nutit do nÄ›Äeho, co on nechce. On teda vlastnÄ› ani neví, jestli by ho to bavilo, protože on mi Å™ekl, že to v životÄ› nehrál, ale prý když to vidí, tak mu to prý pÅ™ijde jednoduché a takové líné, jako golf. Tedy ne, že by golf byl jednoduchý, tohle vůbec ne. Tenis je složitý, ale na první pohled to pÅ™ijde takové líné a on má rád spíše akÄní sporty, u kterých se zapotí. A právÄ› hraje tenis.

Hra petangue je velice zajímavá.

ObÄas s také chodí s přáteli zabÄ›hat. Taky jsem si Å™ekla, že bez sportu bych byla opravdu hodnÄ› neÅ¡Å¥astná. VážnÄ› by mÄ› to moc mrzelo, takže jsem ráda, že žiji v okolí, kde jsou zrovna dvě posilovny a jeden tenisový kurt. Myslím si, že kdyby to tady nebylo, tak bych z toho byla velice neÅ¡Å¥astná. Protože bych vlastnÄ› musela jezdit až do druhého mÄ›sta, takže je prima, že tady je navíc pÅ™ed sportovní halou také taková malá zahrádka a posezení, takže tam také potkávám spoustu lidí nových, se kterými se moc ráda seznamuji a nebo vídám stálé zákazníky, kteří jsou už mí přátelé a obÄas také spolu hrajeme tenis.