O tom, že i mÄ›stský ÄlovÄ›k obÄas zatouží po kousku přírody, není pochyb. Koneckonců, jako vÅ¡ichni ostatní živoÄichové, původnÄ› pocházíme právÄ› z přírody. NehledÄ› na to, že zeleň má blahodárné úÄinky na naÅ¡e tÄ›lo i psychiku. Bohužel, pokud bydlíte ve mÄ›stÄ› zalitém betonem, může být ponÄ›kud obtížné se k nÄ›mu dostat.

 

rostlina v kvÄ›tináÄi

 

Je proto pochopitelné, že si prakticky každý z nás poÅ™izuje domů nÄ›jaké pokojové rostliny. PÅ™eci jen, jsou tím nejlepším způsobem, jak do svého domova pozvat i trochu přírody. Problém je v tom, že tyto rostliny jsou živé, a vyžadují urÄitou péÄi. A tu jim je zdaleka ne každý ochoten dát.

 

Ani u tÄ›ch nejjednodušších druhů si totiž nevystaÄíme s pouhým zaléváním. Je potÅ™eba ji i Äas od Äasu pÅ™esadit, mnohdy se nevyhneme ani nákaze nejrůznÄ›jšími Å¡kůdci, jako jsou třásnÄ›nky Äi sviluÅ¡ky. NehledÄ› na fakt, že zdaleka ne vÅ¡echny kvÄ›tiny staÄí jen zalévat. Mnohé vyžadují mnohem více péÄe, a neprospívají ani zdaleka vÅ¡ude.

 

monstera albo na židli

 

StaÄí se jen podívat na to, kolik svÄ›tla daný druh potÅ™ebuje, a kolik mu jej můžeme dát. Pokud máme malý byteÄek s oknem umístÄ›ným a sever, kdy navíc koukáme na vedlejší panelák, pak nemůžeme Äekat, že nám tam nÄ›co poroste. Ano, můžeme sehnat podpůrné svÄ›tlo, které bude imitovat sluneÄní záření, je vÅ¡ak otázkou, zda se nám do nÄ›j bude chtít investovat.

 

Dalším Äastým problémem v bytech je nízká vzduÅ¡ná vlhkost. VÄ›tÅ¡ina pokojových rostlin totiž patří k tropickým druhům, které jsou ze své domoviny zvyklé na vlhké a teplé prostÅ™edí. U nás jej vÅ¡ak nemají. Není tedy divu, že budou střádat. Ano, lze pořídit zvlhÄovaÄ vzduchu, ale i ten sebou pÅ™ináší urÄité problémy.

 

Je proto dobré, pokud si do domu chceme nÄ›jakou rostlinu pÅ™inést, vybrat pÅ™esnÄ› takovou, která bude odpovídat naÅ¡im podmínkám. Jen tak nám totiž bude skuteÄnÄ› růst a prospívat po dlouhá léta – a to je nÄ›co, co valná vÄ›tÅ¡ina pÄ›stitelů chce.